ועדת הגיל פעילויות נובמבר-דצמבר

שפרון הלן • 13/11/2017 כניסות

תודה לכל המתיחסים. נראה לי שכולם צודקים. אפשר וכדאי לארגן הרצאות הן מחברי הקבוצה והן של מנחה חיצונית. מקווה שזה מה שנעשה ...

הודעות בנושא זה