משולחן מליאת המועצה

אין הודעות בערוץ זה

פניות לאילת פאר, נציגת יעד במליאה: