קהילה ותרבות

שיפוץ וחידוש מועדון הנוער- ופרידה מגל
שיפוץ וחידוש מועדון הנוער- ופרידה מגל