חיסוני כלבת חודש יוני 2017

באזור • 18/5/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

חיסוני כלבת חודש יוני 2017

חיסוני כלבת חודש יוני 2017

 

 

שלום רב,

 

מצ"ב לוח מועדי חיסוני כלבת לחודש 6.17

 

 

 

מירי פרחי

אגף קיימות וסביבה מ.א. משגב

04-9902317

04-9902387

miri@misgav.org.il