עדכון ממנהלת שלב ט'

מינהלת שלב ט'וב • 24/4/2020 כניסות

לחברים שלום,

היום בשעה טובה נסללה שכבה ראשונה של אספלט ברצועת הדרך של שלב ט'. 

אנו עושים מאמץ ע"מ לסיים את העבודות  במרחב הציבורי אך כל עוד הם לא הסתיימו נבקש להימנע מכניסה לתחום האתר גם אם כרגע הכביש פתוח וללא שער עקב עבודות הסלילה. 

אכלוס הבתים יתחיל במאי ובשאיפה יסתיים עד הקיץ

בברכה, 

מינהלת שלב ט' 


IMG-20200424-WA003720200424 12500220200424 12501320200424 124337