שלישי במרפאה: על בניית בתי חולים בירושליים עם עמיקם מתוקי

יעד-כאן • כניסות


מתוך שלא לשמה - בא לשמה. על הקמת בתי החולים בירושלים מסיבות אחרות, ואיך קשורה ביאת המשיח לכך (רמז: הוא לא בא וגם לא צלצל)

שלישי במרפאה - קפה משובח, ארוחת בוקר וחברים. כולם מוזמנים!