משקעים ביעד עד 16:00 ביום רביעי

גשם גשם בוא • 16/1/2019 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 15 מ"מ היום - 0 מ"מ אתמול

ירד 100 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 402 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 640 מ"מ העונה שזה 101% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 302 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד