צומת רחל אלון - מרחוב יעקב דורי לטכניון לא היה מרומזר

יעד-כאן • כניסות

רחל וצביקה אלון ליוו אותנו כברת דרך בישוב הזמני. הילדים מימין שחר אברמוביץ, עמית קני לפות בין ירכיה של רחל ועדיין לא מבין שזו לא סיבה לצרוח, בהמשך חגי מזלי ויאיר בר בסטר. מאחור אורי ויסברוד ולא ברור מי מנסה לטפס בסולם.
רחל נסעה מידי פעם לעבוד בטכניון וכשעברה בצומת המפחיד הנ"ל עצמה את העיניים ועברה את הצומת במהירות ובעיניים עצומות. מכיוון שבטנדר המושבי לא נסעו לבד, החברה ששמו לב לענין קראו לצומת על שמה.

רחל אלון עם הילדים בגן בישוב הזמני