הכנת הקרקע לשתילת הדשא במרכז - אוגוסט 1975

יעד-כאן • 7/10/2021 כניסות