פעילויות מרכז קהילתי משגב

פרסום אירועים של משגב • כניסות

אושרת סולומון

מנהלת משרד , מרכז קהילתי משגב

04-9902322 פקס 04-9902393

 

NO-PROBLEM -משפחות---פרסום-אירוע---אתריקסאבי-מנגינות -הצגת-ילדים---פרסום-אירוע---אתריקסאלנאס-אגבלוניזם-הררית-יחד--פרסום-אירוע---אתריקסבלוניזם--פרסום-אירוע---אתריקסבת-הטוחן-ילדים--פרסום-אירוע---אתריקסדר-מולקולה -הצגת-ילדים---פרסום-אירוע---אתריקסהדלקת-נרות-מוסיקלית -הצגת-ילדים---פרסום-אירוע---אתריקס---jpgהקרקס-של-סבתא-פשקה -הצגת-ילדים---פרסום-אירוע---אתריקסמי-זה-דופק-בדלת -הצגת-ילדים---פרסום-אירוע---אתריקסמר-זוטא-והקסם-הרביעי -הצגת-ילדים---פרסום-אירוע---אתריקסקרקס-החנונים--משפחות---פרסום-אירוע---אתריקס