תפילת כל נדרי ערב יוה"כ תש"ף 8.10.2019

ועדת בית כנסת • כניסות

תפילת כל נדרי תחל בשעה 18:00 הערב.
גמר חתימה טובה