קורסים חדשים במדרשת הכרם כרמיאל

באזור • 16/2/2020 כניסות

 

כל הקורסים 07.0213.02Jewish Mysticism 9.2נבואה והתגלות - סמסטר ב תשפ-11.2