משקעים ביעד עד 14:00 ביום ראשון

גשם גשם בוא • 6/1/2019 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 6 מ"מ היום - 0 מ"מ אתמול

ירד 32 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 213 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 426 מ"מ העונה שזה 67% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 290 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד