המסע של ירון עם פרגוסון 65 מודל 1958 מספר רישוי 98465

יעד-כאן • כניסות

ירון ממשיך במסעו עם הטרקטור לאורך מסילות הברזל העותומניות והמנדטוריות. התמונה היא של תחנת עין חרוד - נוריס (תמונה נוספת של התחנה ותמונת המחסן לידה בהמשך). בשנת 1921  הוקם בקרבת מעיין חרוד הקיבוץ הראשון בעמק יזרעאל - עין חרוד. זמן קצר לאחר הקמת הקיבוץ הוקמה תחנה קטנה אשר שימשה את תושביו. במשך שנים רבות נקראה התחנה "תחנת רכבת עין חרוד", וזאת על אף שבשנת 1927 העבירו תושבי הקיבוץ את מקום מושבם לגבעה סמוכה, מרוחקת מהתחנה. רק שנים רבות לאחר הקמת התחנה שונה שמה לתחנת "כפר יחזקאל" או תחנת "גבע", כתלות במקום מגוריו של הנשאל לשם התחנה. כיום קיימים במקום מבנה לבנים אשר שימש כמבנה ההמתנה לנוסעים ומחסן בנוי אבן הממוקם כ-100 מטרים מזרחית למבנה התחנה.

Screen Shot 2018-11-04 at 9.23.04 AMScreen Shot 2018-11-04 at 9.23.19 AMScreen Shot 2018-11-04 at 10.00.23 AM