הפקדת תוכנית לכריתת 3 עצי אורן

צמקה גיל • כניסות

קבצים מצורפים:

עצי אורן לכריתה

מצורפת תוכנית היישוב עם מיקום שלושת העצים.

עצי האורן יוצרים הפרעה גדולה באזור בו יש מיעוט מקומות חניה.

יש להם שרף רב ולא ניתן לחנות תחתם.

ועדת גינון מתחייבת לטעת עצים חלופיים ומתאימים לשמש בעצי רחוב.

הסבר נוסף בגוף ההפקדה