דחיית המופע - קולות רבים לשבת - אילן שס וקובי אפללו

באזור • כניסות

"קולות רבים לשבת אילן שס מארח את קובי אפללו" המופע נדחה!

מועד חדש יפורסם בקרוב

 

בברכה,

דבי ארנין

מח' תרבות  - מרכז קהילתי משגב

טל'   04-9904126 , פקס 04-9800931 

deby@misgav.org.il