חנוכות שהיו... ושוב, יפים ויפות, וגם ילדים וילדות שיש להם כבר ילדים וילדות...

יעד-כאן • כניסות

ושוב, יפים ויפות, וגם ילדים וילדות שיש להם כבר ילדים וילדות...

תמונה לחימום, ועוד בהמשך 😏

מי הם?  והתשובות מהתמונות של אתמול (רותי קרן קבוצה ראשונה

 ורות מנברג קבוצה שניה...)  1. בתמונה הראשונה מימין לשמאל פחות או יותר: שרה, אתי הבן השלישי של מתוקי, עמרי, שוקי, יהודית,אורי הבן השני של פלי
בשניה: מורן הגדולה של ברוק? שלומית, זוהר, רימון, דני חוטר, שוקי
בשלישית: אריאל, יואב, ג׳ינג׳ית, שירלי, כרמל, אביגייל

2. שרה ושוקי זרח עם עמרי, יהודית ואריאל פלי עם יואב, דני חוטר עם זהר ורימון, ובנוסף שלומית מנברג (האם זאת אביגיל ליד שלומית? לא ברור...)
האם זה היה בגן של איב? לא זוכרת את השם של הגן.

Screen Shot 2018-12-07 at 7.26.10 PMScreen Shot 2018-12-07 at 7.26.27 PMScreen Shot 2018-12-07 at 7.22.15 PM