דיווח מישיבת המליאה מתאריך 28/2/19

משולחן מליאת המועצה • כניסות

קבצים מצורפים:

מצגת מכינת משגב להנהלת ומליאת משגב 11-2-19

שלום לכולם,

עבר זמן מאז הדיווח האחרון ששלחתי מאחר ומאז התקיימה רק ישיבת מליאה אחת בנוסף לזו המדווחת כאן והיא הייתה מוקדשת לעניינים פרוצדורליים (אמנם חיוניים אך יבשושיים)

בישיבה האחרונה נדונו מספר נושאים חשובים ומעניינים:

  • הצעה לשידור ישיבות המליאה בשידור חי

קובי מוסקוביץ, נציג מורן, העלה הצעה לשידור ישיבות המליאה בשידור חי, בפייסבוק לייב. מטרת ההצעה להגביר את השקיפות לציבור.

כיום מפורסמים באתר המועצה הפרוטוקולים של ישיבות המליאה וכן הקלטות של הישיבה. כמו כן כל אדם יכול להשתתף בישיבות המליאה כמשקיף.

ההצעה נדחתה ברוב קולות כשעיקר הטיעונים היו שהדבר יוביל לפופוליזם (הן בדיון והן באופן ההצעה) ויפגע בענייניות וכנות הדיונים, חשש שחברי היישובים יישלחו הערות/תגובות לנציג היישוב תוך כדי ישיבה בניסיון להשפיע על החלטותיו, דיווח על מחקרים שהראו שהדבר אינו תורם להתנהלות "בריאה" יותר וניסיון לא חיובי של ערים שניסו זאת.

 

  • הצעה להקמת מכינה קדם צבאית במשגב

הוצגה יוזמה של ח"כ איל בן ראובן תושב יודפת וגדעון טרן תושב עצמון, להקמת מכינה קדם צבאית במשגב. הוצגה מצגת בפני חברי המליאה על היוזמה (מצ"ב למי שרוצה להתעמק בנושא).

המכינה תפעל ברוח הערכים והחזון המשגבי ותכלול צעירים המיועדים לשרת בצבא (דרישת חובה ממכינה קדם צבאית) מכל השכבות: חילונים ודתיים, יהודים ולא יהודים, מהפריפריה, המרכז ויהדות התפוצות. הסגל יהיה מתוך משגב וכ- 1/3 מהשבוע החניכים יעסקו בפעילות התנדבותית חברתית באזור.

התקיים דיון בנושא, תוך הצגת שאלות, והמשמעויות הכספיות. אמנם אין מדובר בעמותה עירונית של המועצה, אך יש צורך בתמיכת המועצה הן מבחינת הליכי האישור והן מבחינה כספית. בשנתיים הראשונות להקמת המכינה היא נחשבת "מכינה בהקמה" ונדרשת למציאת מקורות מימון עצמיים. לאחר אישורה, בתום שנתיים, היא מתחילה להיות מתוקצבת ע"י הגוף הרלוונטי. הצפי הוא כי חלקה של המועצה בתמיכה במכינה בשנתיים הראשונות יהיה כמיליון ₪, חד פעמי לתקופת ההקמה בלבד, וכל היתר באחריות העמותה.

בישיבה זו לא נדרשנו לאישור תקציב או מיקום אך יש באישור ההצעה "הצהרת כוונות" שבבוא העת התמיכה הנדרשת תינתן. ההצעה עברה ברוב קולות.

 

  • היתר להתקשרות המועצה עם חברת הסעות צלמון בע"מ

מדובר בבקשתה של חברת הסעות בבעלות יוסוף סואעד, אחיו של אחמד עלי סואעד סגן ראש המועצה, לאשר התקשרות עם המועצה לאחר שזכתה במכרז להסעות תלמידים שנערך בסוף השנה שעברה. בשל הקרבה המשפחתית, לא ניתן היה לאשר ההתקשרות, ולפיכך הוגשה הבקשה הנוכחית לאישור מליאת המועצה, בנוהל מיוחד. אם ההחלטה תאושר ע"י שני שליש חברי המליאה תועבר ההחלטה לאישור שר הפנים,

אחמד עלי סואעד, סגן ראש המועצה, יצא מאולם הישיבות טרם שהוחל הדיון בנושא זה. חוות דעת היועץ המשפטי הועברה לחברי המליאה טרם הדיון והוצגה ע"י עו"ד קורין בישיבה.

במכרז שהתקיים זכו שלוש חברות המפעילות את ההסעות במגזר הבדואי, כש'הסעות צלמון' היא אחת מהן, מאחר ויש צורך בצי האוטובוסים של כל שלוש החברות מה שקורה בפועל הוא שאחת משתי החברות האחרות שזכו במכרז מפעילה את 'הסעות צלמון' כקבלן משנה. לטענת המתמצאים בסוגיה יש קושי למצוא חברות אחרות שיהיו מוכנות לבצע את ההסעות הללו עקב מצב הכבישים הקשה בכפרים הבדואים שמביא אותן להימנע מלגשת למכרז עקב הבלאי הגבוה לאוטובוסים.  

הדיון נסוב למעשה סביב השאלה האם להמשיך לקיים את המצב הקיים (הפעלת 'הסעות צלמון' ע"י קבלן משנה) או להעסיק אותה באופן ישיר. מאחר שלשני הצדדים יש יתרון בהעסקה ישירה – המועצה תוכל לפקח טוב יותר על החברה שלא דרך קבלנות משנה, והחברה מעדיפה להיות מועסקת ישירות במחיר מלא ולא כקבלן משנה.

הבקשה אושרה בתנאים הבאים: אחמד סואעד יחתום על הסדר ניגוד עניינים ברור (לא ישתתף בשום דיון או החלטה בנושא הסעות), אשר יפורסם כדין. ההסדר יימסר לחברת המליאה עו"ד תמר ויינר לעיון במיידי וההחלטה תועבר לאישור שר הפנים.

 

  • בחירת דירקטורים בתאגידים של המועצה

על סמך הנחיית היועמ"ש, ראש המועצה נדרש לשמש כיו"ר שלושת החברות של המועצה, קולחי משגב, פארק תעשיות משגב בע"מ (תרדיון), והחברה הכלכלית למשגב (חכ"ל(. לכל אחת מהחברות דירקטוריון המונה 6 חברים בנוסף ליו"ר – שני נציגי ציבור, שני חברי מליאה ושני עובדי הרשות. עם סיום כהונת המליאה הקודמת תמה כהונתם של ששת הדירקטורים חברי המליאה ולכן נדרשנו למנות דירקטורים חדשים במקומם.

שני הדירקטורים חברי המליאה בחברת "קולחי משגב" יהיו: אחמד סואעד ועו"ד גל חכים.

שני הדירקטורים חברי המליאה בחברת "פארק תעשיות משגב" יהיו: אמיר בשן ויהודית אוליקר.

שני הדירקטורים חברי המליאה ב"חברה הכלכלית של משגב" יהיו: אסף אברהמי ונורית צ'סניק שקד.

 

  • בנוסף לנושאים אלה היו גם אישורי עדכוני תקציב, מבנה ארגוני ועוד.

 

בברכה,
אילת