איפה זה? של מי הבית הנראה בתמונה?

יעד-כאן • כניסות

ובהזדמנות זו קרדיט לכל גנני העבר ביעד, כולל (ד"ר) עמיקם מתוקי שלפני שקיבלנו אותו בדקנו אם הוא יודע להחזיק טוריה, גידי ברסלר שהתאהב במקצוע, יוסי בולוגובסקי - וגם המוני בית יעד שיצאו לגיוסים בשבתות ובחגים.

Screen Shot 2018-01-10 at 8.56.15 AM