שלישי במרפאה - ראשית גוש שגב (משגב)

יעד-כאן • כניסותשלישי, 9:30 במרפאה נקרין סרט שצולם ב- 1982 על ראשית גוש שגב, ונשמע מאריק רז, שהיה רכז גוש שגב ואחר כך יו”ר המועצה על השנים הראשונות. כולם מוזמנים!