גדלו מהר ועבדו קל"ב (בחלקם)

יעד-כאן • כניסות

יובלים קמה כישוב קהילתי. הרבה מהמיסדים עבדו ברפאל - עבור חלקם הנסיעה לעבודה היתה לעבור מהגבעה שלהם לגבעה של לשם. זיהו נכון את יובלים מאיה גרזון בת יובלים שהוסיפה שרואים את שלב א' ו-ב' כאשר ג' בבניה. עוד זיהוי נכון יערה קרן-ורבל, דניאל הלוי וגילי קני הצלם :)  לראות שוב את יובלים בהמשך הידיעה.

מי האיש? איפה הוא נמצא? מה הוא מחזיק בידיו?

 

F1170027shukiF1020025