דיווח מישיבת מליאת המועצה מתאריך 28/11/19

משולחן מליאת המועצה • 2/12/2019 כניסות

שלום לכולם,

ישיבת המליאה האחרונה נפתחה במענה לשאילתה שהועלתה ע"י אחד מחברי המליאה ומאחר שגם אני נשאלתי לגבי נושא זה ע"י אחד מחברי יעד אתחיל בנושא זה.

השאילתה עסקה בנוסח הפרסום לחלק ממכרזי גיוס כ"א של המועצה. למי מכם שעיין בפרסומים אלה, בחלק מהם מופיע כדרישת השכלה תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר, או הנדסאי או טכנאי רשום, או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") מהרבנות הראשית, או אישור לימודים מלאים בישיבה או בכולל... נשאלה השאלה מדוע הסמכה לרבנות או למידה בישיבה שקולה לתואר ראשון ומדוע המועצה מציינת זאת בפרסומיה כדרישת השכלה.
התשובה היא שזוהי דרישה מוכתבת ע"י המדינה כחלק מחוק הזדמנות שווה בתעסוקה וזה לא נתון לשיקול דעתה של המועצה. בכל מכרז בו לא נדרשת השכלה רלוונטית בתחום ידע מסויים והדרישה היא לתואר ראשון באופן כללי יש לאפשר לבעלי השכלה תורנית לגשת למכרז. המדינה היא גם זו שמכתיבה למעשה לאיזה תפקידים נדרשת השכלה רלוונטית בתחום ולאיזה לא (ואפילו מגדירה את גודל הפונט במודעה!).
אז למי מכם ששם לב בפרסום הראשון שהיה למכרז למנהל/ת אגף שפ"ע ואיכות סביבה וראה שם את הנושא של ההשכלה התורנית.... זה היה פרסום מוטעה עקב טעות אנוש, מכרז זה בוטל, ופרסום חדש ומתוקן התפרסם החודש שמתאים לתחום הידע הרלוונטי למשרה זו.

הנושא העיקרי שנדון בישיבה היה תקציב 2020. מתוך דיון התקציב אציין מספר נקודות מעניינות (לדעתי 😉) מבלי לרדת למספרים יותר מדי.
* מתוך סה"כ תקציב המועצה כ- 70-80% הם כספים "מיועדים" שאינם בשליטתנו (העברות משרדי ממשלה לטובת רווחה, חינוך וכד')
* בשנים האחרונות המדינה מצמצת את הסכום של "מענק האיזון" לאור העליה במדד הסוציואקונומי של משגב. מאחר והשלמת אישור תקציב המדינה שממנו ייגזר מענק האיזון לא הסתיימה אנו נמצאים במצב של חוסר ודאות לגבי הקיצוץ הצפוי. להלן סכומי המענק ב-4 השנים האחרונות וצפי ל-2020 עפ"י הידוע כרגע: 2016 – כ-19 מ' ; 2017 – כ-18 מ' ; 2018 – כ-15.3מ' ; 2019 – כ-13.8מ' ; 2020 – כ-12מ' , כלומר כ-1.8 מ' פחות משנה קודמת... מאוד משמעותי מבחינתנו!
* כדי לפנות תקציב לביצוע התוכנית האסטרטגית כפי שגובשה בעבודת הוועדות האסטרטגיות, כל אגפי המועצה עברו תהליך של "הידוק חגורה" לקראת תקציב 2020 הכולל גם קיצוץ רוחבי של 1%.
* סה"כ תקציב המועצה לשנת 2020 עומד על 221 מ' שקל. התפתחות התקציב ב-5 השנים האחרונות בקובץ המצורף. 
(הסבר: מקורי מאושר = תקציב שאושר בתחילת השנה
עדכון סופי = תקציב סופי לאותה שנה לאחר עדכונים במהלך השנה (בעיקר תוספת הכנסות מארנונה או ממקורות ממשלתיים)
* מתוך מגוון הנושאים של הועדות האסטרטגיות שהוכנסו לתקציב מבקשת לספר על אחד שהוכנס ע"י  הועדה לרב-דוריות. פיילוט להעסקת רכז ותיקים במימון המועצה ב-4 יישובים. היישובים שנבחרו הם אלה בהם כמות הוותיקים היא הגבוהה ביותר -מורן, טל אל, יובלים ומנוף. בהתאם לתוצאות הפיילוט יוחלט על הוספת יישובים נוספים בשנה הבאה.
הצעת התקציב אושרה.

נושא נוסף שאושר במליאה הוא סלילת כביש במרכז השירותים באמצעות ייעוד הכספים המתקבלים מ'נתיב אקספרס' מכוח ההסכם לדמי השכירות.
כחלק משיפור התחבורה הציבורית למשגב הוחלט להשכיר את השטח שליד מגרש הכדורגל ל'נתיב אקספרס' לטובת חניון אוטובוסים ותחנת מוצא/סיום של הקווים. הדבר יחייב כמובן התאמה של הכביש במרכז השירותים ולכן אושר במליאה שהכסף שיתקבל מ'נתיב אקספרס' כדמי שכירות ייועד להתאמת וסלילת הכביש.

כמו כן אושרה השתתפות של 50% בעלות מאבק הטורבינות ברכס לבון.
כרגע מתוכננות 9 טורבינות רוח ברכס לבון (התוכנית הראשונית כללה מספר רב יותר אך לאחר התנגדויות מספן צומצם). 8 טורבינות בגובה של 200 מטר ו-1 בגובה של 70 מטר. לתוכנית זו מתנגדים 3 יישובי המועצה ושותפות גם מועצות שכנות (ברמה כזו או אחרת של מעורבות). שלושת היישובים כבר הוציאו סכומים לא מבוטלים עד היום במאבק זה כשהמועצה השתתפה ב-57% והם פנו בבקשה שתאושר השתתפות של המועצה ב-50% מעלות המשך המאבק על 9 הטורבינות הנותרות. כבר מספר שנים שהם גובים תשלום חודשי מכל משפחה לטובת מימון המאבק. הכספים הללו מיועדים לתשלום לעו"ד, יועצים/עדים מומחים בנושאי אקוסטיקה, ריצוד, בריאות, אדריכלות נוף, אקולוגיה, חיזוי אש (מסתבר שבגלל גובה הטורבינות לא תתאפשר גישה למטוסי הכיסוי הקיימים).
לאור מדיניות המועצה, שאושרה ע"י המליאה מוקדם יותר השנה, להשתתפות כספית במאבקים הפוגעים ביישובי המועצה, אושרה גם בקשה זו.

 

בברכה,
אילת

 

התפתחות תקציב