מה היה האב הקדמון של "יתד"?

יעד-כאן • כניסות

שנת 1975. החלפת דעות ורעיונות היתה באמצעות עתון שהופץ לכל החברים (שוכפל על מכונת דיטו. מי שלא יודע מה זה - איך להגדיר את זה, לא משהו לרוץ לספר לחבר'ה:).
קראו לזה "עיתון חי". ו. תרבות התכוונה לקיים אירוע כזה כל שלושה חודשים. במהלך העיתון החי חמישה חברים דברו על נושאים הקרובים לליבם.
נשמע מוכר? מוזמנים לקרוא את דף הדיטו...

Screenshot 2023-01-08 at 5.49