נוער שייטים ביעד

יעד-כאן • כניסות

חוג השייט:  גלי שליט-גולן, עמית קני, עמית גילה, איתן שילה ומאחוריו ישי בלקינד.

תשובה מלאה: רות מנברג. כמעט מלאה: רותי קרן.

 

F1140038