חוג מחול לילדי גן חובה

באזור • 1/9/2020 כניסות

 

שלום רב,

 

מצ"ב פרסום לחוג מחול לילדי גן חובה.

 

מבקשים להפיץ באתר הישוב.

 

 

 

 

סיגל גטומה,

מזכירת האולפנה למחול

  04-9902389 

 

 

04-9902393

 

 

 

 

 

 

 

image002