נשאר צפוני

יעד-כאן • כניסות

גר בטבעון ומתעסק בנושאי איכות סביבה - אורי שטרן.
ומי זיהה נכון? רותי בר בסטר, שלומית דרוקר (שלב ח'!) רות מנברג, דניאל הלוי, דורון רוהטין ומשפחת מנדל.
מי מזהה את זה שעושה פרצוף לגילי?

F1770014