ועדת משק מים – דוח סטטוס 28/2/2022

משק המים • כניסות

ועדת משק מים – דוח סטטוס 28/2/2022

בסוף פברואר 2021, בדיוק לפני שנה, התכנסה לראשונה ועדת משק מים אשר קיבלה על עצמה את ניהול משק המים של יעד. דוח זה יחולק לשני חלקים - סיכום שנת 2021 מבחינת יעד וכן סיכום שנת העבודה הראשונה מבחינת הועדה.

סיכום שנת 2021 (לפני ביקורת רו"ח. נתוני 2021 יהיו סופיים רק עם סיום הדו"ח הכספי של 2021)

 1. רכישת מים – 102,207 מ"ק. גידול של כ-6,000 מ"ק משנת 2020 (96,189 מ"ק)
 2. מכירת מים – 98,085 מ"ק. גידול של כ-5,700 מ"ק משנת 2020 (92,369 מ"ק)
  1. צריכה ביתית                 71,178 מ"ק
  2. צריכה חקלאית               17,210 מ"ק
  3. צריכת עסקים                 1,699 מ"ק
  4. צריכה ציבורית               1,149 מ"ק
  5. צריכה לגינון                   6,849 מ"ק
 3. פחת מים – הצלחנו לשמור על פחת נמוך, בדיוק כמו בשנה שעברה (4%).
 4. עודפי משק המים (רווחים) לשנת 2021 – כ-73,000 ₪. מספר הערות והבהרות:
  1. הסכום כולל גם את הגדלת הסכום הצבור בקרן המים.
  2. הסכום כולל מכירת מים של 11 חודשים בלבד. ההכנסות בגין מכירת מים של דצמבר 2021, בסך כ-47,000 ₪, אשר חיובם הוזז בחודש, יופיעו רק בדוחות 2022.
  3. בוצע תשלום של כ-48,000 ₪ ממשק המים להכנסות המושב. זהו חיוב בגין שכר עבודה, ניהול והנהלת חשבונות. סכומים אלו מקטינים את הוצאות הניהול השוטפות של המושב.
  4. בוצעה הוצאה חד פעמית בסך כ-18,000 ₪ בגין הכנת תכנית האב למים.

הערה – ההוצאה הגדולה בגין הגמלים החדשים ב"צומת ברוק" ו"צומת שמאלי" בסכום של כ-85,000 ₪ תופיע בדוחות 2022, אולם יחד עם זאת, בשנת 2022 תהיה לנו מכירה של 12 חודשים ולכן אנחנו צופים עודפים דומים.

סיכום שנת הפעילות הראשונה

 1. מתקיימת בקרה שוטפת על הנהלת החשבונות, תהליכים, הפרשות וכו'. כמו כן עברנו לחיוב מים לפי חודשים קלנדריים מלאים. צפוי להקל על הבקרה בעתיד.
 2. בוצע ניתוח המצב הקיים והוכנה תכנית לשיפורים של רשת המים, כבסיס להכנת תוכנית אב.
 3. בוצעו שיפורים למערך הספקת המים, בדגש על אמינות הספקה, לחצים וספיקות. שינויים אלו כוללים:
  1. הסדרת מעגלי מים - על ידי הזנה של רוב הישוב משני מקורות אנו מבטיחים הספקת מים סדירה גם במקרה שיש תקלה בקו מסוים.
  2. שדרוג צמתי מים ראשיים "צומת שמאלי", "צומת ברוק".
  3. שינוי מיקום של מדי מים ראשיים לשיפור מעקב על פחתי המים.
  4. הגדלת קטרים בנקודות קריטיות.
  5. החלפת וסתי לחץ ומקטיני לחץ ישנים בחדשים, על מנת להבטיח לחצים תקינים.
  6. שיפור מוכנות הצנרת לאירוע שריפה שבו נדרשת ספיקת מים גבוהה. גם מתאפשר באופן עקרוני (נובע מכל הסעיפים הקודמים) ובנוסף - זה קורה באופן אוטומטי (ללא מגע יד אדם).
 4. את הזרמת המים המותפלים עברנו בהצלחה. בהתחלה נדרשנו לניקוז של מספר מ"ק ביום במספר נקודות קצה, אולם לאחר מכן הפסקנו את הניקוזים ואיכות המים נשארה גבוהה. עקב כך, נראה שאין צורך להחליף את הצנרת עקב אי התאמה להזרמת מים מותפלים (לקראת 2025).
 5. אותרו מספר נזילות סמויות אשר יצרו פחת משמעותי. הגדולה ביניהן היא נזילה של כ-25 מ"ק בחודש בשלב י' אשר אותרה ותוקנה. השלב הבא – שיפור מצב הפחת במעגל האמצעי (בין המזכירות ושלבים ח-ט-י).
 6. השלב הקרוב הוא בדיקת איפיון הידרוסטטי – לווידוא לחצים וספיקות בנקודות שבחישוב התיאורטי הן הכי חלשות ביעד.
 7. בהמשך, לפי הצורך ובהתאם לתוכנית העסקית שתוכן במהלך 2022, נשקול הוספת צנרת ו/או החלפת קטעים של הצנרת הוותיקה.

מזכירים כי יש לנו כתובת מייל yaad.water@gmail.com מוזמנים לפנות אלינו לשם.

בברכה, ועדת משק המים