היו עוד

יעד-כאן • כניסות

רותי קרן מעירה: גם בשכבה של ניצן ( ילידת 2006) ושל ליאור ( יליד 2009) היו אח ואחות מסכנין. מג'ד ושהדי.... יש המשכיות.
מאיזו שנה התמונה? מה רואים ומה לא? ומי צילם?

F1020039