המרכז שלנו - מזוית מסויימת הוא לא השתנה...

יעד-כאן • 13/11/2017 כניסות

הצעירים והיפים בתמונה לא מעלים על דעתם איך המרכז יעבור מתיחת פנים כל כמה שנים... אבל בסופו של דבר נגיע את המנוחה והנחלה. 

ומי היפים? מה, אתם לא יודעים? לא יכול להיות!

Screen Shot 2017-11-13 at 10.46.45 AM