המרכז שלנו - מזוית מסויימת הוא לא השתנה...

יעד-כאן • כניסות

הצעירים והיפים בתמונה לא מעלים על דעתם איך המרכז יעבור מתיחת פנים כל כמה שנים... אבל בסופו של דבר נגיע את המנוחה והנחלה. 

ומי היפים? מה, אתם לא יודעים? לא יכול להיות!

Screen Shot 2017-11-13 at 10.46.45 AM