משקעים ביעד עד 16:00 ביום ראשון

גשם גשם בוא • 30/12/2018 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 11 מ"מ היום - 19 מ"מ אתמול

ירד 86 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 290 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 390 מ"מ העונה שזה 61% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 140 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד