עדכון מועצה בנושא בתי ספר

באזור • 29/10/2023 כניסות

ראש המועצה השלים היום בדיקה של פתרונות המיגון בכל בתי הספר.
למעט בי"ס במעל׳צ, יש מקום פיזי לכל התלמידים במרחבים מוגנים.
לאחר תרגול בכל בתי הספר ובכל השכבות, נמצא שרק 20-90% מהתלמידים יכולים להגיע למרחב מוגן בזמן ההתרעה שקבע פקע׳ר ולכן פתרון המיגון של אותם ילדים הוא ״הכי מוגן שיש״ - חלל פנימי, חלל חיצוני מתחת לגובה חלונות, או במקרים מסויימים שכיבה על הארץ והגנה על הראש באמצעות הידיים.
בזמן הנסיעה לבית הספר כל הילדים חשופים ב״זמן התרעה״ ולמעשה נמצאים ברכב לא ממוגן כאשר הנחיית פקע׳ר היא להתכופף מתחת לגובה החלונות. ראש המועצה התייעץ עם מנהלי בתי הספר באשר להיתכנות פיצול בתי הספר, כך שפחות תלמידים יגיעו בכל יום לבית הספר וילמדו בבית.
בתיאום עם מנהלי בתי הספר הוחלט כדלהלן:
✏️ בבי׳ס קציר שכבת יב׳ ילמדו מחר מרחוק.
✏️ אגף הנדסה יפעל בהתייעצות עם מהנדס פיקוד העורף לשיפור מיגון החללים שבהם יתמגנו אותם ילדים שאינם יכולים להגיע למרחב המוגן ב״זמן התרעה״.
✏️ ביום ג׳ תיערך הערכת מצב ותתקבל החלטה באשר להמשך.
*-מועצה אזורית משגב-* 
IMG-20231029-WA0009