היה לו מגרש משחקים צמוד לבית

יעד-כאן • כניסות

אסף שילה, הלך בעיקבות דני אביו והיום הוא אדריכל. הבית של טריש היום הוא פרי יצירתו. ניתן לראות אותו שוב אם נכנסים להודעה זו.
ידעו לזהות: רות מנברג, רותי קרן, רותי ב.ב. ודפנה נבו. שמתם לב שהרותיות שולטות? נראה אתכם עכשיו:

Screen Shot 2017-08-28 at 9.47.55 AMF1770031