נציגות הגן במרכז

יעד-כאן • כניסות

עם יצירות אומנות.

המקום זהה, הנוף שונה... (שוב) תודה לגילי קני. ומי הילדים בתמונה? האמת - גם ניסיתי לזהות וגם התיעצתי עם חכמים ממני. לא יודע.

D354-004