תעריפי מים מעודכנים: יולי-דצמבר 2022

משק המים • כניסות

קבצים מצורפים:

תעריפי מים לחיוב - יולי - דצמבר 2022

שלום רב,

 

רשות המים פרסמה את הנחיותיה לגבי תעריפי מים לחציון השני של 2022.

המים התייקרו בערך ב-9 אגורות לכל מ"ק.

 

להלן ריכוז תעריפים עדכני: