משמרים את הבית העתיק ביחד!

קהילה ותרבות • כניסות


לקראת שדרוג מצבו של הבית העתיק מעל שלב ז':

בחמישי 13.2.20 20:30 במרפאה.

הרצאה של נורית פייג, הארכיאולוגית שניהלה את החפירה, תספר לנו על השכנים ההיסטוריים שלנו באזור, ואיך מתרחשת חפירה על ידי רשות העתיקות


ביום שישי ה-14.2.20 בשעה 08:00

ניפגש ליד הבית העתיק בשלב ז.
בעזרת יובל גור שלנו נטפל יחד בניקוי הבית והכנתו לשימור של רשות העתיקות, ועל הדרך נלמד קצת היסטוריה.

הבית יהיה חלק משביל המורשת שיעבור בהמשך במספר אתרים מההיסטוריה הרחוקה והקרובה במושב ובסביבה

ancient house2901