סנסציה! התגלה Yated מתקופת האבן! וגם - בריאות במאה הקודמת

יעד-כאן • כניסות

אנתרופולוגים מהאוניברסיטה העברית הביאו לידיעת המדור הוכחות לקיום Yated עתיק. למרות השימוש בשפה ארכאית, התכנים הלא מתוחכמים והשם מעורר הרחמים "עיתון חי" ושימוש בכילים שאיפיינו אוכלוסיות עתיקות - פטפונים ומקריני שקפים. יש השערה שאפשר לראות בתהליך הפולחני הזה את אבן הפינה של Yated.
ועוד - איך שמרה האחות הקהילתית על בריאותם של הפרימטים בקהילה.
הכל בקבצים המצורפים

יתד 75רותי בריאות