תודה למנחם ושימו לב מה ביום שלישי

יעד-כאן • כניסות

תודה למנחם על מצגת מרתקת על סיציליה!  בשלישי הבא - בני גילה על מלחמת השחרור של יעד, עצמון, תרדיון - מה היה במיער, בכבול, בסכנין, בטמרה... מידע מדהים - חובה לכולם - מבוגרים, נוער, ילדים!

Screen Shot 2019-04-16 at 1.17