משקעים ביעד עד 16:00 ביום שלישי

גשם גשם בוא • 8/1/2019 כניסות

מידע מעודכן בזמן אמת - להתקשר לשלוחה 7246. אפשר לקבל תחזית מזג האוויר
יומי באימייל

ירד 36 מ"מ היום - 49 מ"מ אתמול

ירד 113 מ"מ ב-7 ימים אחרונים - 307 מ"מ ב-30 יום אחרונים

ירד 522 מ"מ העונה שזה 82% מהממוצע הרב-שנתי (635 מ"מ) לעומת 290 מ"מ עד
תאריך הזה אשתקד