ביכורי ענבים

יעד-כאן • כניסות

טלי גל מאכילה את השכן בביכורי ענבים מהבוסתן.
שאלה קשה: מה שם הבוסתן ומאיפה השם? שאלה: באיזו שנה? שאלה קלה: מי השכן?
שאלה עוד יותר קלה: מה צבע השערות שלו היום? :)

JPGטלי מאכילה את גילי ענבים