אלתורים

יעד-כאן • כניסות

כמות הילדים המכובדת שהגיעה ליעד ב-1978 הכתיבה צורך דחוף בפתרונות שיאפשרו לקטנים לבדר את עצמם.

כמה גרוטאות בשדה קוצים עשו את העבודה בשלב ראשון, כמאמר חז"ל "באין ציפור שיר" וכ"ו.

מגרש משחקים מאולתר