מתנדבים ליום העצמאות

קהילה ותרבות • כניסות
כמו בכל שנה אנו פונים אל הקהל בבקשה לתרום מעט מזמנכם במהלך אירוע יום העצמאות, במהלך ההכנות לפני או הפירוק שאחרי... מצורף קישור  - אנא הכנסו ושבצו עצמכם במקום המתאים לכם.

לוח מתדנבים ליום העצמאות


תודה בשם צוות יום העצמאות!