ויש גם "אופס" אחד... מצטער

יעד-כאן • כניסות

בתמונה שכחתי להזכיר את אלישע מזלי! אלישע ממוקם בין דני שילה לרונית מצד ימין. נמנה עם אנשי מיעד הראשונים. אלישע, רלה וילדיהם הגיעו גם לישוב הקבע, אבל גם הם העדיפו את העיר הגדולה והלא שיתופית...