מכרזי כח אדם

באזור • 10/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מנהל-ת שירות פסיכולוגי חינוכי+פסיכולוג-ית חינוכי-ת פנימי-חיצוני 10.04.18

רכז-ת הדרכה למפעם גליל מערבי -חיצוני- 10.04.18

עובד-ת סוציאלי-ת קהילתי-ת לתכנית פיתוח צוותי חוסן וחירום בישובים -באגף לשירותים חברתיים-חיצוני - 10.04.18

מזכיר-ה לממונה על פניות הציבור ודוברת המועצה- פנימי-חיצוני -10.04.18

 

שלום רב לכולם,

 

מצ"ב מכרזי כח אדם למשרות הבאות:

 

ü      מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי + פסיכולוג/ית חינוכי/ת

ü      רכז/ת הדרכה למפעם גליל מערבי

ü      עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת לתכנית פיתוח צוותי חוסן וחירום בישובים - באגף לשירותים חברתיים

ü      מזכיר/ה לממונה על פניות הציבור ודוברת המועצה

 

 

            תודה,

                              צוות משאבי אנוש

 

 

 

 

גליה כץ גילעם

משאבי אנוש

04-9902339

04-9902302

       

  galyak@misgav.org.il