מדליקים נרות חנוכה בגן

יעד-כאן • כניסות

מי היפות והיפים? מי הילדים? מה שם הגן? (3 תמונות)

Screen Shot 2018-12-06 at 5.57.48 PMScreen Shot 2018-12-06 at 5.58.07 PMScreen Shot 2018-12-06 at 5.58.56 PM