אלה האנשים מאתמול - ומה הסיפור של המקום הזה ביעד?

יעד-כאן • כניסות

בתמונות יהודית פישלר, איזי גל (עם שפם) וצבי פינסקי (עם זקן).
איפה נמצא המקום? מה הסיפור שלו? איזה שימוש נעשה בו ועל ידי מי?

ההודעה נוספה לערוץ

ברבר