אזהרת מסע

יעד-כאן • כניסות

בימים אלא כנראה שלא כדאי לחזור לשם... הנה מה שדניאל הלוי כתבה: 1997 - 4 ימי טיול יעד בסיני. בתמונה סנטה קטרינה. דורון רוהטין ארגן.
כולם מעל גיל 10 יכלו להשתתף ויצאנו בערך 80 איש. 2 אוטובוסים. (עוד תמונות בהמשך).

ומי האלקטרונאית החמודה? ולמה, בכלל, היא עוסקת באלקטרוניקה?

שנה טובה !

F1780016F1280006F1280008F1280009F1280010F1280011