בתים מדליקים

באזור • כניסות

 

 

 

שלומית דגן

מנהלת מחלקת תרבות וסל תרבות רשותי

מרכז קהילתי משגב

חברת ועדת רפרטואר

סל תרבות ארצי

יו"ר ועדת השתלמויות

איגוד מנהלי תרבות ברשויות מקומיות

04-9902016

הצטרפו אלינו לפייסבוק

 

בתים מדליקים