הזמנה לפדיון פטר חמור באשחר

באזור • כניסות

 

מצוות פדיון פטר חמור