תעריפי מים - ינואר-יוני 2023

משק המים • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לתושבים - תעריפי מים לחיוב - ינואר - יוני 2023

16/01/2023

תעריפי מים לגביה – ינואר-יוני 2023

 

 

תעריפים לקוב

מחיר לקוב

כולל מע"מ

תעריף א'

עבור הקצבת הבסיס (3.5 קוב מים ראשונים לנפש, או מינימום 7 קוב למגרש)

4.189 ₪

תעריף ב'

עבור כל קוב נוסף מעבר לכמות המוכרת לנפש

10.373 ₪

הטבה לאוכלוסיות מיוחדות

תוספת של 3.5 קוב מים לנפש לחודש,
בתעריף א'

4.189 ₪

תעריף לעסקים

החל מהקוב הראשון

10.373 ₪

תעריף חקלאי

מחיר מקורות 1.992 + 0.309 + מע"מ

2.692 ₪

לכל שימוש אחר

החל מהקוב הראשון, כולל מבני ציבור

10.373 ₪

 

תעריפי נזילות

 

הערות

מחיר לקוב

כולל מע"מ

כמויות קטנות לבתים פרטיים

או

אחרים – כל כמות

לכמות שמעל הצריכה הממוצעת בשנה הקודמת ועד ל-100 מ"ק

6.732 ₪

תעריף לכמויות גדולות – בתים פרטיים

כמות שמעבר ל-100 מ"ק מעל לצריכה הממוצעת

1.000 ₪

הנחה בגין נזילה מוכחת תבוצע לכל היותר לשתי תקופות חיוב עוקבות (במקרה שלנו חודשיים) וכן במידה ולא בוצע זיכוי בגין נזילה ב-12 חודשים שקדמו לנזילה הנוכחית.

 

בברכה,

ועדת משק מים