ברכות להדס בר בסטר!

יעד-כאן • כניסות

להולדת הבן, נכד לרותי, אח לאדווה!

רוב אושר ונחת!

Screen Shot 2021-06-10 at 2.16